Nêu đặc điểm chung và vai trò của lớp lưỡng cư

nêu đặc điểm chung,vai trò của lớp lưỡng cư

user-avatar

* Đặc điểm chung :

- Là động vật có xương sống

- Thích nghi với môi trường sống vừa ở nước vừa ở cạn

- Da trần và ẩm ướt

- Hô hấp bằng phổi và da

- Di chuyển bằng 4 chi

- Tim 3 ngăn , có 2 vòng tuần hoàn , máu đi nuôi cơ thể là máu pha

- Thụ tinh ngoài , nòng nọc phát triển qua biến thái

- Là động vật biến nhiệt

* Vai trò :

- Là thực phẩm bổ dưỡng

- Một số có thể làm thuốc chữa bệnh

- Tiêu diệt sâu bọ và vật trung gian truyền bệnh

- Một số còn có thể gây độc chết người

CHÚC BẠN HỌC TỐT


Các câu hỏi liên quan