Nêu đặc điểm đặc trưng nhất của hệ tuần hoàn lớp lưỡng cư

đặc điểm đặc trưng nhất của hệ tuần hoàn

user-avatar

Đặc điểm đặc trưng nhất của hệ tuần hoàn lớp lưỡng cư : Lưỡng cư: 2 vòng tuần hoàn, tâm thất có vách hụt, 2 ngăn tạm thời thành 2 nữa, 4 ngăn chưa hoàn toàn, máu pha, hệ tuần hoàn kín , Tim 3 ngăn.


Các câu hỏi liên quan