Nêu sự tiến hóa của động vật về hệ thần kinh và hệ tuần hoàn

sự tiến hóa của động vật : hệ thần kinh, hệ tuần hoàn , cây phát sinh giới động vật

user-avatar

Sự tiến hóa của động vật: hệ thần kinh, hệ tuần hoàn ?

- Hệ tuần hoàn :

- Động vật đơn bào và một số động vật đa bào có kích thước nhỏ và dẹp diện tích cơ thể lớn hơn so với khối lượng, không có hệ tuần hoàn. Các chất trao đổi qua bề mặt cơ thể.
- Động vật đa bào có kích thước cơ thể lớn hơn, trao đổi chất qua bề mặt cơ thể không đáp ứng được nhu cầu của cơ thể.vì vậy hệ tuần hoàn của chúng phát triển và hoàn thiện dần trong quá trình tiến hóa
+ Cá (hệ tuần hoàn đơn): tim 2 ngăn: 1 tâm nhĩ, 1 tâm thất
+ Lưỡng cư: tim 3 ngăn: 1 tâm thất, 2 tâm nhĩ
+ Bò sát: tim 4 ngăn: 2 tâm nhĩ và 2 tâm thất, có vách ngăn giữa 2 tâm thất trái và phải là vách ngăn không hoàn toàn (vách ngăn hụt) (trừ cá sấu: tim có 4 ngăn : 2 tâm thất và 2 tâm nhĩ vách ngăn giữa 2 tâm thất trái và phải là vách ngăn hoàn toàn giống chim và thú)
+ Chim và thú: tim có 4 ngăn: 2 tâm nhĩ, 2 tâm thất, vách ngăn giữa 2 tâm thất trái và phải là vách ngăn hoàn toàn.

* Hệ thần kinh :

1. Động vật nguyên sinh: chưa có hệ thần kinh, mới có một nhân điều khiển cơ thể

2.Nghành ruột khoang: hệ thần kinh dạng lưới, chưa phát triển lắm nhưng hơn động vật nguyên sinh điểm yếu: tác động bất kì 1 điểm thì gây phản ứng toàn cơ thể

3.Ngành giun: xuất hiện hệ thần kinh chuỗi hạch, tiến hóa nhất là giun đốt(xuất hiện hạch não)

4.Thân mềm: hệ thần kinh chuỗi hạch, phát triển nhất ở bạch tuộc và mực

5.Chân khớp: chuỗi hạch phát triển, phát triển nhất trong động vật không xương sống

6. Động vật có xương sống: hệ thần kinh dạng ống, xuất hiện não và hoàn thiện dần và phát triển nhất ở lớp thú, là hệ thần kinh hoàn thiện nhất hiện nay

Cây phát sinh giới động vật ?


Các câu hỏi liên quan