Nêu ví dụ và vai trò của lớp lưỡng cư

Nêu vai trò của lớp Lưỡng cư

user-avatar
Vai trò của lưỡng cư Ví dụ
Cung cấp thực phẩm ếch đồng,ếch gai...
Cung cấp nguyên liệu làm thuốc Cóc,...
Có ích cho nông nghiệp Lưỡng cư ăn sâu bọ phá hoại mùa màng
Góp phần phòng trừ bệnh cho người,gia súc. Lưỡng cư ăn sâu bọ truyền bệnh(muỗi,ruồi,...)
Phục vụ nghiên cứu khoa học Ếch được dùng trong các thì nghiệm sinh lí học.

Các câu hỏi liên quan