Vì sao máu đi nuôi cơ thể của ếch là máu pha

Vì sao tim ếch có 3 ngăn, máu đi nuôi cơ thể là máu pha, tim cá chép tuy có 2 ngăn nhưng máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi ?

user-avatar

Tim ếch gồm 3 ngăm:2 tâm nhĩ và 1 tâm thất

Khi máu đủ tươi từ tĩnh mạch phổi đổi về tâm thất sẽ bị trộn với máu đỏ thẫm từ tĩnh mạch đổ về tâm nhĩ -->tâm thất-->máu đi

Ở cá các cơ quan hô hấp còn chưa phát triển, nên máu chúng it oxi (đỏ thẫm). Nếu giàu oxi như con người thì máu phải đỏ tươi cơ. Ít oxi co nghĩa là trao đổi chất diễn ra không mạnh mẽ, do vậy sản sinh ra ít năng lượng. Mà năng lượng này chính là yếu tố giúp duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định. Do đó cá là đv biến nhiệt. ĐV này mà gặp nhiệt độ cao hoặc thấp hơn nhiệt độ cơ thể là biến đổi theo ngay --> chỉ có chết.

nuôi cơ thể là máu pha

HỌC TỐT


Các câu hỏi liên quan