Nêu điểm giống và khác nhau giữa ếch và thằn lằn

1.Tìm đặc điểm giống nhau và khác nhau của ếch đồng và thằn lằn bóng đuôi dài ?

2. Vì sao ở vùng đới lạnh và hoang mạc đới nóng thì động vật kém đang và phong phú?

3. Vì sao ở vùng nhiệt đới gió mùa thì động vật rất đa dạng và phong phú?

Giup mik giải 3 câu này với mik sắp thi hk2 rùi

user-avatar

Câu 1:

Thằn lằn Ếch đồng
-Da khô có vảy sừng bao bọc -Da trần ẩm ướt
-Cổ dài,thân dài,có đuôi -Cổ ngắn,thân ngắn,không đuôi
-Mắt có mi cử động được có nước mắt -Mắt có mi cử động được có nước mắt
-Tai có màng nhĩ nằm trong hốc tai ở 2 bên đầu -Tai có màng nhĩ nằm lộ ra ngoài
-Chi 5 ngón ngắn,yếu có vuốt -Hai chi trước ngắn hai chi sau dài có màng bơi

Câu 2: Số loài động vật ở môi trường nhiệt đới cao hơn hẳn so với tất cả những môi trường địa lí khác trên Trái Đất, là do môi trường nhiệt đới có khí hậu nóng, ẩm, tương đối ổn định, thích hợp với sự sông của mọi loài sinh vật. Điều này đã tạo diều kiện cho các loài động vật ô nhiệt đới gió mùa thích nghi và chuyên hóa cao đối với những diều kiện sống rất đa dạng của môi trường.
Ví dụ, về sự chuyên hóa tập tính dinh dưỡng của các loài rắn trên đồng ruộng, ở đồng bằng Bắc Bộ: có những loài chuyên ăn rắn, có những loài chủ yếu ăn chuột, hoặc chủ yếu ăn ếch nhái hay ăn sâu bọ. Có loài bắt chuột về ban ngày (bắt trong hang), có loài về ban đêm (bắt ở ngoài hang)... Do vậy, trên cùng một nơi có thể có nhiều loài cùng sống bên cạnh nhau, tận dụng được nguồn sống của môi trường mà không cạnh tranh với nhau, làm cho số lượng loài động vật ở nơi đó tăng lên rõ rệt.

cÂU 3:là do môi trường nhiệt đới có khí hậu nóng, ẩm, tương đối ổn định, thích hợp với sự sống của mọi loài sinh vật. Điều này đã tạo điều kiện cho các loài động vật ô nhiệt đới gió mùa thích nghi và chuyên hóa cao đối với những điều kiện sống rất đa dạng của môi trường.


Các câu hỏi liên quan