Tại sao thằn lằn trú đông trong hang đất khô

1. Tại sao ếch đã có phổi mà hô hấp bằng da là chủ yếu?

2. Tại sao thằn lằn trú đông trong hang đất khô mà không trong hang đất ẩm hay vùi mình trong bùn?

user-avatar

1. Tại sao ếch đã có phổi mà hô hấp bằng da là chủ yếu?

Tuy ếch đã xuất hiện phổi để hô hấp cùng với da nhưng cấu tạo của phổi ếch còn đơn giản nên hô hấp qua da là chủ yếu. Mà da ếch có tuyến tiết chất nhày để hô hấp.

2. Tại sao thằn lằn trú đông trong hang đất khô mà không trong hang đất ẩm hay vùi mình trong bùn?

Bởi vì thằn lằn là động vật biến nhiệt, thân nhiệt của nó biến đổi theo khí hậu, da nó có vảy sừng và tập tính thích trú đông của nó làm nó thích nghi (quen) với nhiệt độ cao nên vào mùa đông nó trú đông để giữ ấm cho cơ thể và để cơ thở hoạt động linh hoạt hơn vào trời lạnh (thằn lằn là động vật biến nhiệt nên nó cần cơ thể ấm để hoạt động linh hoạt hơn). Quan trọng là các hang đất ẩm và bùn không thể đạt tới nhiệt độ cao ( nhiệt độ quá thấp ).


Các câu hỏi liên quan