Nêu vai trò của thân và đuôi ở thằn lằn

Em hãy xác định vai trò của thân và đuôi trong việc di chuyển của thằn lằn?

user-avatar

Vai trò của thân và đuôi: khi thân và đuôi uốn mình bám sát vào II. đất, tạo nên một lực ma sát vào đất đẩy con vật tiến lên. Thân và Cả đuôi càng dài, thì sức đẩy của thân và đuôi lên mặt đất càng mạnh, con vật bò càng nhanh.


Các câu hỏi liên quan