Nêu cách phân biệt 3 bộ lưỡng cư bằng những đặc điểm đặc trưng nhất

Phân biệt 3 bộ lưỡng cư bằng những đặc điểm đặc trưng nhất.

Hãy nêu đặc điểm chung của lưỡng cư về: mt sống, da, cơ quan di chuyển, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, sự sinh sản, sự phát triển cơ thể, đặc điểm nhiệt độ của chúng.

user-avatar

1. Bộ lưỡng cư có đuôi

Đặc điểm: có thân dài, đuôi dẹp hai bên, hai chi sau và hai chi trước dài tương đương nhau.

2. Bộ lưỡng cư không đuôi

Đặc điểm: có thân ngắn, hai chi sau dài hơn hai chi trước.

3. Bộ lưỡng cư không chân

Đặc điểm: thiếu chi, có thân dài giống như giun, sống có mắt, miệng có răng và có kích thước lớn hơn giun.


Các câu hỏi liên quan