Vì sao gọi ếch là động vật biến nhiệt

Vì sao gọi ếch là động vật biến nhiệt ?

user-avatar

Động vật biến nhiệt là các động vật có thân nhiệt thay đổi đáng kể. Nó là ngược lại với động vật hằng nhiệt hay các động vật có khả năng duy trì cân bằng nội môi về nhiệt. Thông thường thì sự thay đổi là kết quả của nhiệt độ môi trường xung quanh. Nhiều động vật ngoại nhiệt sinh sống trên cạn là động vật biến nhiệt. Thuật ngữ này được sử dụng như là sự miêu tả chính xác hơn của cụm từ "động vật máu lạnh", là thuật ngữ cũng có thể sử dụng để chỉ các động vật về bản chất là động vật ngoại nhiệt (chủ yếu thu được nhiệt từ môi trường của chúng). Các động vật biến nhiệt bao gồm các loại động vật có xương sống như cá, động vật lưỡng cư, động vật bò sát, cũng như số động các động vật không xương sống.

-> Ếch thỏa mãn điều trên.

Nói ngắn gọn thì ếch là động vật chỉ có thể thích nghi với một đời sống nóng hoặc lạnh, không thể thích nghi với cả hai đời sống đó.


Các câu hỏi liên quan