Nêu 3 tác hại của động vật lưỡng cư

Nêu 3 tác hại của động vật lưỡng cư.

user-avatar

Tác hại của động vật lưỡng cư:

+ Người ăn phải nhựa cóc, gan cóc hoặc trứng cóc có thể bị ngộ độc và chết

+ Dưới da của cóc có tuyến chứa nọc độc khi con người ăn phải có thể bị ngộ độc, đau bụng


Các câu hỏi liên quan