Phân biệt giữa lớp lưỡng cư và lớp cá

1. Phân biệt giữa lớp Lưỡng cư và lớp Cá

2. Nêu nguyên nhân gây ra sự giảm sút về số lượng của lớp Lưỡng cư và biên pháp

user-avatar

1.

Lớp cá : tim 2 ngăn, 1 tâm nhĩ, 1 tâm thất, máu nuôi cơ thể là máu đỏ tươi, hệ tuần hoàn kín

Lớp lưỡng cư: 2 vòng tuần hoàn, tâm thất có vách hụt, 2 ngăn tạm thời thành 2 nữa, 4 ngăn chưa hoàn toàn, máu ít pha hơn, hệ tuần hoàn kín

2.

- Nguyên nhân: nạn phá hủy môi trường sống, và sửa đổi, khai thác, ô nhiễm, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, các loài du nhập, và tăng bức xạ tia cực tím B (UV -B). Tuy nhiên, nhiều trong những nguyên nhân của sự suy giảm động vật lưỡng cư vẫn chưa được hiểu rõ, và chủ đề hiện đang là chủ đề của nhiều nghiên cứu liên tục.

* Biện pháp bảo vệ lưỡng cư:

- Nghiêm cấm săn bắt lưỡng cư để làm thực phẩm

- Không sử dụng thuốc trừ sâu

- Bảo vệ môi trường


Các câu hỏi liên quan