Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của lớp lưỡng cư

Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của bộ lưỡng cư

user-avatar

* Đặc điểm cấu tạo ngoài của lớp lưỡng cư đó alf:

- Đầu dẹp nhọn, khớp với thân thành một khối đuôi nhọn về phía trước.

-Mắt và lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu.

-Da trần phủ chất nhày và ẩm, dễ thấm khí.

-Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ thông khoang miệng.

-Chi năm phần có ngón chia đốt linh hoạt.

-Các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón.

-Là loại động vật biến nhiệt thích nghi với cả đời sống trên cạn và dưới nước.


Các câu hỏi liên quan