So sánh hệ tuần hoàn của bò sát và chim

So sánh hệ tuần hoàn của bò sát và chim?

user-avatar

- Tuần hoàn của bò sát và chim giống nhau là có tim ( tim có tâm nhĩ và tâm thất),2 vòng tuần hoàn.
- Khác nhau:

+Bò sát : có vách hụt ngăn tâm thất( trừ cá sấu), máu pha đi nuôi cơ thể.
+Chim: tim 4 ngăn , máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể .


Các câu hỏi liên quan