Vì sao nên đi bắt ếch vào ban đêm

Vì sao nếu đi bắt ếch thì thời điểm thích hợp nhất là vào ban đêm

user-avatar

Vì ếch hô hấp bằng da là chủ yêu, nếu sống xa nơi ẩm ướt và nguồn nước da ếch sẽ khô, cơ thể mất nước ếch sẽ có nguy cơ bị chết.

- Ếch bắt mồi về đêm vì thức ăn trên cạn của ếch là sâu bọ, khi đó là thời gian sâu bọ đi kiếm ăn nên ếch dễ dàng bắt được mồi.


Các câu hỏi liên quan