Nêu đặc điểm hệ bài tiết của ếch đồng

cho mình hỏi vs ạ

đặc điểm bài tiết của ếch đồng

user-avatar

Đặc điểm bàu tiết của ếch đồng: Thận giữa, bóng đái lớn.


Các câu hỏi liên quan