Tại sao ếch nhái phải luôn sống ở nơi có độ ẩm cao

tại sao ếch nhái phải luôn sống ở nơi có độ ẩm cao ?

user-avatar

- Ếch là đại diện của loài lưỡng cư
- Phổi thì cho phép ở trên cạn được, da cũng vậy nhưng lại không thể lâu được vì nếu da khô thì khả năng thẩm thấu sẽ kém đi.

- Cấu tạo hình thái: đầu dạng tam giác, mắt ở phía trên cho phép bơi gần mặt nước mà vẫn nhìn được xung quanh..., Da nhờn giữ độ ẩm, giảm thoát hơi nước


Các câu hỏi liên quan