GMT là viết tắt của từ gì trong Địa lí?

GMT là viết tắt của từ gì trong Địa Lí ?

user-avatar

Giờ Mặt trời hay còn được gọi là giờ thế giới


Các câu hỏi liên quan