Nêu chức năng của các động mạch gốc và tĩnh mạch ở ếch

*Chức năng tâm nhĩ phải

*Chức năng tâm nhĩ trái

*Chức năng tâm thất

*Chức năng các động mạnh gốc

*Chức ăng tĩnh mạch phổi

user-avatar

- Các động mạch gốc và tĩnh mạch của ếch vận chuyển máu pha đến cơ quan. Các tâm nhĩ của ếch là dùng để thực hiện vòng tuần hoàn đem máu đi nuôi cơ thể.


Các câu hỏi liên quan