Nêu lợi ích của hồ

* Nêu lợi ích của hồ

user-avatar

-Lợi ích: con người có thể làm thay đổi lưu lượng nước sông ở hạ lưu bằng việc xây đập, các công trình thủy lợi,... cũng như tích trữ nước ở hồ tận dụng cho việc cung cấp điện, trữ nước cho mùa khô,..


Các câu hỏi liên quan