Nêu sự tiến hóa của hình thức sinh sản hữu tính

Sự tiến hóa của hình thức sinh sản hữu tính

user-avatar

từ thụ tinh ngoài => thụ tinh trong

từ đẻ nhiều trúng => đẻ ít trứng => đẻ con

từ phôi phát triển có biến thái => phôi phất triển trục tiếp ko nhau thai => phôi phát triển trực tiếp có nhau thai

từ con non ko đc nuôi dưỡng => con non được nuôi dưỡng bằng sữa diều => đc nuôi dưỡng bằng sữa mẹ học tập thích nghi với đời sống

END


Các câu hỏi liên quan