Vì sao lớp bò sát tiến hóa hơn lớp cá

Lớp Cá hay lớp Bò sát tiến hóa hơn ?

user-avatar

Tất nhiên là lớp Bò sát tiến hóa hơn lớp cá rồi bạn:

Bạn dựa vào bảng này và biết nó tiên hóa hơn như thế nào nhé!!!

Lớp Bò sát Lớp cá
Bò sát là động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn: da khô, vảy sừng khô, cố’ dài, màng nhĩ nam trong hốc tai, chi yếu có vuốt sắc, phổi có nhiều vách ngăn, tim có vách hụt ngăn tâm thất (trừ cá sấu), máu đi nuôi cơ thế vẫn là máu pha, là động vật biến nhiệt. Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong, trứng có màng dai hoặc vỏ đá vôi bao bọc. giàu noãn hoàng.( Số lượng trứng đẻ ra khoảng 10-20 trứng).

– Cá là động vật có xương sống thích nghi với đời sống hoàn toàn ở nước:

+ Bơi bằng vây, hô hấp bằng mang.

+ Tim 2 ngăn: 1 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

+ Thụ tinh ngoài. (mỗi lần đẻ từ khoảng 200-300 trứng).

+ Là động vật biến nhiệt.


Các câu hỏi liên quan