Nêu cấu tạo của xương thằn lằn

nêu cấu tạo của xương thằn lằn

giúp nha mai mk kt 1 tiết lận đó

user-avatar

Ở thằn lằn đốt sống thân mang xương sườn, một sô kết hợp với xương mó ác tạo thành lồng ngực để bảo vệ nội quan và tham gia hô hấp, cổ có 8 đốt sống (nhiều hơn ở ếch đồng), nên rất linh hoạt, phạm vi quan sát rộng. Đốt sống đuôi dài, đuôi dài có tác dụng làm tăng ma sát giúp cho sự di chuyển trên cạn.Các câu hỏi liên quan