Vì sao thằn lằn là động vật biến nhiệt

tại sao thằn lằn là động vật biến nhiệt vậy. Gíup mình với

user-avatar

Thằn lằn là ĐV biến nhiệt :

- Nhiệt độ cơ thể không ổn định, phụ thuộc hoàn toàn vào nhiệt độ môi trường

- Cấu tạo cơ thể chưa phân hoá nên điều kiện thích nghi còn chưa cao

- Không thể tồn tại lâu dài trong điều kiện nhiệt độ thay đổi lên xuống

- Không thể điều tiết lượng nhiệt để thích nghi với nhiệt độ


Các câu hỏi liên quan