So sánh bộ xương thằn lằn với bộ xương ếch

so sánh bộ sương thằn lằn với ếnh???

user-avatar

Câu 1: So sánh bộ xương thằn lằn với bộ xương ếch.
Hướng dẫn trả lời.
Bộ xương thằn lằn cũng có các bộ phận tương tự bộ xương ếch. Tuy nhiên bộ xương thằn lằn có nhửng bộ phận phát triển hơn so với xương ếch. ơ thằn lằn đốt sống thân mang xương sườn, một sô kết hợp với xương mó ác tạo thành lồng ngực để bảo vệ nội quan và tham gia hô hấp, cổ có 8 đốt sống (nhiều hơn ở ếch đồng), nên rất linh hoạt, phạm vi quan sát rộng. Đốt sống đuôi dài, đuôi dài có tác dụng làm tăng ma sát giúp cho sự di chuyển trên cạn.


Các câu hỏi liên quan