Vì sao thằn lằn bóng đuôi dài lại có nước tiểu đặc

Vì sao thằn lằn bóng đuôi dài lại có nước tiểu đặc

user-avatar

Thằn lằn có thân sau (hậu thân)=>Có khả năng hấp thụ lại nước=>Thằn lằn bóng đuôi dài lại có nước tiểu đặc


Các câu hỏi liên quan