Người tối cổ là người như thế nào?

người tối cổ là người như thế nào

user-avatar

Người tối cổ :

- Xuất hiện cách ngày nay khoảng 3 - 4 triệu năm.

- Đi bằng hai chi sau; đôi tay khéo léo.

- Dùng hòn đá, cành cây làm công cụ.

- Thể tích não : 1100 cm3.

- Nơi tìm thấy : Đông Phi, Đông Nam Á, Trung Quốc, Châu Âu.


user-avatar

- Người tối cổ đã là người, tuy nhiên còn dấu tích của loài vượn cổ, có đặc điểm: trán thấp và bợt ra phía sau, mày nổi cao, xương hàm nhô ra phía trước, trên người còn một lớp lông bao phủ.

- Người tối cổ hầu như đã hoàn toàn đi, đứng bằng hai chân, đôi tay được tự do để sử dụng công cụ, kiếm thức ăn. Hộp sọ đã phát triển, đã hình thành trung tâm phát tiếng nói trong não, biết sử dụng và chế tạo công cụ.


Các câu hỏi liên quan