các bạn cho mình hỏi là cách giải bài sao nha

trên tia Ox vẽ 2 đểm A và B sao cho OA=2cm;OB=4cm

a/trong 3 điểm o;a;b điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại

b/tính độ dài đoạn thẳng AB

c/điểm A có phải là trung điểm hay không?vì sao?

d/trên tia đối tia Ox lấy điểm C sao cho OC=1cm.tính độ dài Ac