cho n thuộc N , chứng tỏ rằng 3n+5 và 6n+9 là 2 số nguyên tố cùng nhau

user-avatar

Giải 

Gọi UWCLN (3n + 5: 6n + 9) là d. 

Ta có: (3n + 5) : d ⇒ (6n + 10) : d

            (6n + 9) : 

⇒ (6n + 10) - (6n + 9) : d ⇒ 1: d

⇒ 1: d ⇒ d=1

              Vậy 3n + 5 và 6n + 9 là hai số nguyên tố cùng nhau

 ( CHÚ Ý: DẤU : NÀY LÀ CHIA HẾT)