Cho hình chóp sabcd, đáy abcd là hình chữ nhật, sa vuông với đáy, sa=acan3, ab=a, ad=2a. Tính góc giữa sb và (scd)

user-avatar

Bạn nào giỏi hình giúp mình với


Các câu hỏi liên quan