So sánh đặc điểm đời sống và sinh sản của thằn lằn và ếch đồng

so sánh đặc điểm đời sống và sinh sản của thần lằn bóng đuôi dài với ếch đồng

user-avatar

a) Đặc điểm đời sống :

* Thằn lằn bóng đuôi dài :

- Ưa sống những nơi khô ráo

- Đi bắt mồi về ban ngày

- Bắt mồi trên cạn

- Thích phơi nắng - Trú đông trong các hốc đất

* Ếch đồng :

- Ưa sống ở những nơi ẩm ướt bên cạnh các vực nước

- Đi bắt mồi vào lúc chập tối hay ban đêm

- Bắt mồi bên các bờ vực nước hoặc trong nước

- Thích ở những nơi tối hoặc có bóng râm. Trú đông trong các hốc đất ẩm bên các bờ vực nước hoặc trong bùn

b) Đặc điểm sinh sản

* Thằn lằn bóng đuôi dài :

- Phát triển trực tiếp

* Ếch đồng :

- Phát triển qua biến thái hoàn toàn


Các câu hỏi liên quan