Vì sao thằn lằn bóng đuôi dài kiếm ăn vào ban ngày

Vì sao thằn lằn bóng đuôi dài kiếm ăn vào ban ngày trong khi thức ăn của chúng là sâu bọ hoạt động vào ban đêm?

user-avatar

vì thằn lằn chúng hoạt động chủ yếu về ban ngày nhờ sở thích phơi nắng của nó nên nó muốn phơi nắng vào ban ngày, vì vậy nó hoạt động ít về ban đêm


Các câu hỏi liên quan