Tác dụng của đầu ếch

Đầu ếch nhọn, dẹp khớp với thân thành một khối có tác dụng gì ?

user-avatar

Đầu ếch nhọn, dẹp khớp với thân thành một khối có tác dụng:

-Để rẽ nước khi bơi

-Giảm sức cản của nước khi bơi


Các câu hỏi liên quan