Tại sao động vật lưỡng cư hô hấp qua da

các bn giúp mik nha

tại sao động vật lưỡng cư có phổi nhưng phải hô hấp qua da??

user-avatar

Tuy ếch đã xuất hiện phổi để hô hấp cùng với da nhưng cấu tạo của phổi ếch còn đơn giản nên hô hấp qua da là chủ yếu. Mà da ếch có tuyến tiết chất nhày để hô hấp. Nếu kiếm ăn vào ban ngày, da ếch sẽ bị khô nên không hô hấp được nên ếch phải kiếm ăn ban đêm, gần nơi ẩm ướt, chúng trao đổi oxi trong nước nhờ tế bào da chúng lọc oxi trong nước và trao đổi CO2 với nước trong lúc đó, màtrong phổi của chúng thì có các phế quản, phế nang và quá trình hô hấp bên ngoài hấp thụ oxi đưa vào lồng ngực ( phổi ) nhờ các phế nang trao đổi khí với tế bào trong cơ thể không thể hô hấp dưới nước, nơi ẩm ướt . ⇒⇒Động vật lưỡng cư có phổi nhưng phải hô hấp bằng da.


Các câu hỏi liên quan