Vì sao ếch đồng thường chọn khu vực nước để sinh sản

TẠi sao ếch đồng thường chọn các khu vực nước để sinh sản

Giúp mình với đây là đề cương sinh của mình câu này có trong đề thi

user-avatar

trong mùa sinh sản ếch thường chọn những khu vực nước để sinh sản là vì: sự thụ tinh ngoài nên ếch đẻ trứng và tập trung thành từng đám trong chất nhầy nổi trên mặt nước, trứng phát triển tạo thành nòng nọc và chuyển qua nhìu giai đoạn ms thành ếch con. Vậy nếu ko chọn khu vực nước thì trứng ko thể nở thành nòng nọc và từ đó phát triển biến thái.


Các câu hỏi liên quan