Tại sao nói chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã mở ra thời kì độc lập lâu dài?

Tại sao nói chiến thắng bạch đằng năm 938 đã mở ra thời kì độc lập lâu dài?

giúp với nhé, làm ơn đi nha

user-avatar

Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã mở ra thời kì độc lập lâu dài vì:

Đây là một trong những trận thuỷ chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, tiêu diệt được nhiều quân thù, đánh bại ý chí xâm lăng của nhà Nam Hán, khiến cho chúng không dám tấn công xâm lược nước ta lần thứ ba, mặc dù nhà Nam Hán còn tồn tại một thời gian dài nữa.


Các câu hỏi liên quan