Để chiến thắng được quân Nam Hán, Ngô Quyền đã chẩn bị như thế nào?

Để chiến thắng được quân Nam Hán, Ngô Quyền đã chẩn bị như thế nào ? Trận chiến trên sông Bạch Đằng có ý nghĩa gì với dân tộc ? Em có suy nghĩ gì về chiến thắng vang dội đó ?

* Làm ơn giúp mk với !!!

user-avatar

a) Sự chuẩn bị của Ngô Quyền

- Tiến vào Đại La bắt giết Kiều Công Tiễn

- Chọn sông Bạch Đằng làm trận địa quyết chiến

-Huy động quân và dân lên rừng đẫn hàng ngàn cây gỗ dài, đầu đẽo nhọn và bịt sắt, rồi đem đóng xuống lòng sông Bạch Đằng ở những nơi hiểm yếu, Xây dựng thành 1 trận địa cọc ngầm, có quân mai phục hai bên bờ

b) Ý nghĩa

-Đập tan âm mưu xâm lược nước ta của Nam Hán

-Là một trong những trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử nước ta

- Chấm dứt 1000 năm Bắc thuộc

- Mở ra một thời kì độc lập lâu dài

c) Suy nghĩ của em

-Em thấy rằng đó là trận thủy chiến mà đời sau ko thể nào quên


Các câu hỏi liên quan