Nguyên nhân dẫn đến chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền

Nêu nguyên nhân dẫn đến Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền

user-avatar

Nguyên nhân:

- Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ để đoạt chức

-> Ngô Quyền kéo quân ra Bắc

- Kiều Công Tiễn cầu cứu nhà Nam Hán

-> Năm 938, quân Nam Hán xâm lược nước ta


Các câu hỏi liên quan