Tính giờ của các khu vực dựa vào kinh tuyến gốc

tính giờ của các khu vực dựa vào kinh tuyến gốc

user-avatar

Công thức tính giờ: Tm = To + m

Trong đó:

 • Tm: giờ múi
 • To:giờ GMT
 • m: số thứ tự của múi giờ
 • Thiết lập công thức tính múi giờ:

  Ở Đông bán cầu : m=(kinh tuyến Đông): 150

  Ở Tây bán cầu: 2 cách

  Cách 1: m=(3600 - Kinh tuyến Tây): 150

  Cách 2: m = 24 - (Kinh tuyến Tây): 150


  Các câu hỏi liên quan