Trái đất quay 1 vòng quỹ đạo hết bao nhiêu thời gian?

trái đất quay 1 vòng quỹ đạo hết bao nhiêu thời gian

user-avatar

Trái đất chuyển động quanh mặt trời theo hướng từ Tay sag Đông trên quỹ đạo có hình elip gan tròn

Thời gian là 365 ngày 6 giờ

trong quá trình chuyển động quanh Mặt Trời thì độ nghiêng và hướng nghiêng cuả trục không đổi, gọi là chuyển động tịnh tiến.


Các câu hỏi liên quan