Trục của trái đất nghiêng bao nhiêu độ?

Trục của Trái Đất nghiêng bao nhiêu độ ???

user-avatar

đây là câu trả lời hoàn chỉnh nhất mình có thể biết:

-Trái Đất tự quay quanh một trục tuởng tuợng nối liền 2 cực và nghiêng 66 độ 33 phút trên mặt phẳng quỷ đạo.


Các câu hỏi liên quan