Vì sao mặt trời chỉ chiếu sáng một nửa trái đất?

ví sao mặt trời chỉ chiếu sáng một nửa trái đất

user-avatar

Hi, MInh

Vì Trái Đất có dạng hình cầu nên Mặt Trời chỉ chiếu sáng một nửa Trái Đất


Các câu hỏi liên quan