Trung Du và miền núi thích hợp trồng các loài cây nào?

Trung du và miền núi nuoc ta la vùng thich hợp nhất để trống các loài cây nào

user-avatar

Trung du và miền núi nước ta thích hợp trồng các cây có thể làm thuốc như:tam thất;cây ăn quả:đào, mận, lê, táo; cây công nhiệp:chè.v.v...


Các câu hỏi liên quan