Vào những ngày nào trong năm, 2 nửa câu Bắc và Nam đều nhận được 1 lượng ánh sáng và nhiệt như nhau?

Vào những ngày nào trong năm, 2 nửa câu bắc và nam đều nhận được 1 lượng ánh sáng và nhiệt như nhau?

user-avatar

Đó là ngày 22-6 và 22-12 trong mọi năm trên Trái Đất.

Chúc bạn học tốt


Các câu hỏi liên quan