Sự giống và khác nhau giữa sự chuyển động quay quanh trục và quay quanh mặt trời

Nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa sự chuyển động quay quanh trục và sự chuyển động quay quanh mặt trời

user-avatar

* giống

-Đều chuyển động trên quỹ đạo từ Tây sang Đông.

*Kh

Quanh trục Quanh Mặt Trời
quay trên mặt phẳng quỹ đạo 1 vòng quanh trục. quay trên quỹ đạo có hình ê líp gần tròn( hình bầu dục).
thời gian chuyển động hết 1 vòng trên quỹ đạo là 24 giờ. thời gian chuyển động hết 1 vòng trên quỹ đạo là 365 ngày 6 giờ.
khi chuyển động quanh trục bao giờ cũng độ nghiêng 66/33 phút. khi chuyển động trục Trái Đất bao giờ cũng có độ nghiêng ko đổi và hướng về 1 phía.


Các câu hỏi liên quan