Cho biết hình dạng hướng chuyển động của trái đất?

câu 1 : Cho biết hình dạng hướng chuyển động của TĐ ?

câu 2 : TĐ chuyển động quanh trục sinh ra những hệ quả gì ? Giải thích vì sao có hệ quả đó ?

câu 3 : em hiểu núi là gì ? núi gồm mấy bộ phận ? đặc điểm hình thái của núi già và núi trẻ ? đồi núi có giá trị gì trong phát triển kinh tế ?

user-avatar

Câu 1: Trái Đất có dạng hình cầu

Trái Đất chuyển động tự quay quanh trục và quay quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông.


Các câu hỏi liên quan