Trình bày đặc điểm và hệ quả của sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời?

Trình bày các đặc điểm và các hệ quả của sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.(trình bày ngắn gọn bằng các ta gạch đầu dòng)

user-avatar

Em tham khảo ở đây nhé

Bài 8 : Sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời | Học trực tuyến

Chúc em học tốt!


Các câu hỏi liên quan