Ý nghĩa lịch sử của trận chiến trên sông Bạch Đằng 938?

Kết quả và ý nghĩa lịch sử của trận chiến trên sông Bạch Đằng 938?

giúp với

user-avatar

- Kết quả: Vua Nam Hán vội ra lệnh thu quân về nước. Trận Bạch Đằng kết thúc thắng lợi về phía quân ta.

- Ý nghĩa lich sử :

+ Đây là một chiến thắng lẫy lừng của dân tộc ta, đã đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của nhà Nam Hán.

+ Đã bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc và mở ra thời đại độc lập đối với dân tộc ta.


Các câu hỏi liên quan