Ý nghĩa thực tiễn các loài giáp xác

Ý nghĩa thực tiễn các loài giáp xác ở Nha Trang ,Khánh Hòa :

-Thực phẩm đông lạnh:

-Thực phẩm khô:

-Thực phẩm tươi sống:

-Nguyên liệu làm mắm:

-Có hại cho giao thông đường thủy:

-Kí sinh gây hại cá:

user-avatar

Ý nghĩa thực tiễn các loài giáp xác ở Nha Trang ,Khánh Hòa :

-Thực phẩm đông lạnh:tôm hùm,tôm rồng,tôm sú,...

-Thực phẩm khô:Tôm bạc,tép,..

-Thực phẩm tươi sống:tôm càng xanh,...

-Nguyên liệu làm mắm:ruốc,ghẹ,cáy,...

-Có hại cho giao thông đường thủy:con sun,...

-Kí sinh gây hại cá:chân kiếm(kí sinh),...


Các câu hỏi liên quan