- KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG

 Các vế câu trong câu ghép có quan hệ chặt chẽ với nhau về ý nghĩa. Các kiểu quan hệ ý nghĩa cũng khá phong phú. Những kiểu quan hệ ý nghĩa thường gặp là :

1. Quan hệ nguyên nhân – kết quả

Ví dụ :VìTy nói lỡ lời nên bạn Nga giận.

2. Quan hệ điều kiện (giả thiết) – kết quả

Ví dụ : Nếu ta chiếm đưc điểm cao này thì trận đánh sẽ rất thuận lợi.

3. Quan hệ tương phản

Ví dụ:- Anh ấy ốm nặng nhưng anh ấy vẫn lạc quan.

-Chúng tôi mua chứ chúng tôi không xin !

4. Quan hệ tăng tiến

Ví dụ : Không những hoa sen đẹp mà nó còn ợng trưng cho sự thanh khiết của tâm hồn Việt Nam.

5. Quan hệ lựa chọn

Ví dụ :Tôi đi hay là anh đi ?

Bài viết gợi ý: